Työhistoria

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhetalo Kivirikko (2022)

 • Työssäoppimassa ohjaajana

Ilmajoen kunta
(2021)

 • Päivähoitaja

Jurvan yhtenäiskoulu
(2020)

 • Koulunkäynninavustaja
  • Lapsen koulunkäynnin mahdollistaminen
  • Koulunkäynnissa avustaminen

Kuusiniemikoti Ky
(2020, 2021, 2022)

 • Lasten- ja nuortenohjaaja
  • Lasten kehityksen tukeminen, tunneilmaisun kehittäminen ja yhteistyö vanhempien sekä sosiaalialan toimijoiden kanssa
  • Toiminnan suunnittelu ja toteutus
 • Sijainen

Seinäjoen kaupunki
(2015-2019)

 • Puistotoimi (Kasperi-Kivistö)
  • Kaupungin viheralueiden kunnossapito
 • Leikkikenttäohjaaja (Niemistö)
  • Leikkikenttätoiminnan suunnitteleminen, ohjaaminen ja toteutus
  • Tiimityö neljän muun ohjaajan sekä lasten vanhempien kanssa
 • Kerhonohjaaja (Luova kirjoittaminen)
  • Kerhon suunnittelu, toteuttaminen ja ohjaminen
  • Oppimateriaalin tuottaminen
  • Kerholaisten kieliopin ja sanallisen ilmaisun harjaannuttaminen
 • Marttilan koulu (koulunkäynninohjaaja, opettajan sijainen)
  • Luokka-asteet: 1-6, erityisopetus, valmistava opetus
  • Oppilaiden ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen
  • Tuntien pitäminen, välituntivalvonta, oppimateriaalin tuottaminen ja numeroarviointi

SOL Henkilöstöpalvelut
(2018)

 • Posti
  • Joulupostin lajittelu

Lillbacka Powerco Oy
(2018)

 • Laitekuljettaja (laiteryhmä 2)
  • Perhelaitteiden kunnon tarkistaminen, kuljettaminen, asikkaiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä asiakaspalvelu

MRP Matila Röhr Productions Oy
(2017)

 • Puvustusapulainen (Tammisunnuntai)
  • Pukujen huolto ja sovitus avustajille

Pasastar Oy
(2013-2014)

 • Telemarkkinoija
  • Asiakaspalvelu
  • Lehtitilausten tekeminen ja hallinointi