Aatteet

Koulutus

Koulutus on pitkään ollut Suomen suurin vientivaltti ja koululaitos toimivin rakenne, mutta se uhkaa muuttua aina vain leikatessa ja turhia uudistuksia tehdessä. Mitä enemmän koulutuksessa aletaan nojata digitalisaatioon, sitä suurempi kuilu kasvaa vähävaraisten ja muiden välille. Suomi on ollut esimerkkimaa mahdollisuuksien tasa-arvon suhteen, mutta nyt olemme mekin alkaneet taittua muualle. Jokaisella on oltava mahdollisuus kouluttautua mahdollisimman pitkälle riippumatta varallisuudesta, jotta pidämme Suomen korkeaa tasoa yllä.

Yleisopetuksen oppilasmäärää tulisi pudottaa aikuista kohden ja erityisopetuksen toimintamalleja siirtää myös yleisopetuksen käyttöön. Pienemmät oppilasryhmät mahdollistaisivat yksilöllisen edistymisen, mikä antaisi jokaiselle lapselle mahdollisuuden oppia vaikeuksista huolimatta. Tämä ei tietenkään onnistu ilman koulunkäynninohjaajia, jotka ovat korvaamattomana apuna opettajalle ja lapsille.

Huolenpito

Huolenpito ei tarkoita holhousyhteiskuntaa, jossa yksilön liikkeitä ja valintoja rajataan. Huolenpito tarkoittaa sitä, että huolehdimme heistä, jotka sitä huolenpitoa kipeimmin tarvitsevat. Emme saa jättää taaksemme apua tarvitsevia, köyhiä, lapsia tai vanhuksia, vain siksi että heillä ei ole mahdollisuutta saada ääntään kuuluviiin.

Vanhustenhuollon on turvattava jokaiselle vanhukselle arvokas ja mielekäs elämä viimeiseen hengenvetoon asti. Heidän on saatava hoitoa, joka vastaa heidän oikeita tarpeitaan. Lääkityksen on vastattava terveydentilaa, jokaisen on päästävä ulos vähintään kerran päivässä ja tarpeisiin on kyettävä vastaamaan. Tämä edellyttää hoitajamitoituksen nostamista ja vahvaa valvontaa niin kunnan kuin valtionkin tasolla. Laitostamisen ja kotona makuuttamisen on loputtava, sillä vanhukset ovat nostaneet Suomen yhdestä sun toisesta alhosta ja ovat olleet tekemässä pienestä kauppalasta suurta kaupunkia.

Lastensuojelun on turvattava lapsen oikeudet, ei vanhemman oikeuksia. Kun puhutaan lastensuojelusta, sen on palveltava nimenomaan asiakkaana olevaa lasta ja huolehdittava, että lasta ei laiteta takaisin paikkaan, missä tämä oireilee ja missä tämän kehitys on vaarassa. Kaikille lapsille taustasta riippumatta on taattava mahdollisimman positiivinen kasvu ja kehitys, sillä lapsissa on tulevaisuus. Niin Seinäjoen kauungin kuin Suomen tasavallankin. Lastensuojeluun on vain löydyttävä varoja, sillä se on parasta ehkäisevää työtä joka varmistaa, että emme menetä kymmeniä henkilötyövuosia.

Yhä useampi suomalainen perhe sinnittelee köyhyysrajan alapuolella, kodittomat ihmiset nukkuvat metsissä tai talojen rappukäytävissä. Kodittomuuden syitä on monia, mutta syyllistämisen sijaan meidän on tarjottava apua ja autettava ihminen elämänsyrjään takaisin kiinni. Jokaiselle on varmistettava ihmisarvoinen elämä.

Sillanrakennus

Puoluerajat ylittävä yhteistyö on loistava tapa varmistaa, että päätettävää asiaa on ajateltu jokaiselta kantilta. Kukaan ei ole absoluuttisesti oikeassa, eikä ole olemassa absoluuttista totuutta. Totuus on subjektiivista ja siksi tarvitaan mahdollisimman montaa eri näkökulmaa. Päätöksenteossa tarvitaan jokaista meistä puoluetaustasta, sukupuolesta, suuntautumisesta ja varallisusasteesta riippumatta. Ihmisten välinen hyvähenkinen yhteistyö on se, mitä Suomi ja Seinäjoki tarvitsee.